Elementor #1280

© {{Y}} | MARJA HARING | privacy policy

Privacy policy met betrekking tot het verkrijgen van gegevens via deze website

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals de wet voorschrijft.

Over ons

De website MarjaHaring.nl wordt beheerd door J.E.M. Haring. J.E.M. Haring is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:

ir Marja Haring bi|
Müllerhoofd 99 | 3024 ET Rotterdam | 0031622558503
KvKnr 24450935 | architectenregister 1.891227.003 | BTWnr NL087450884B01

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Per email ontvangen wij persoonlijke informatie 

J.E.M. Haring kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Uw naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

J.E.M. Haring verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

J.E.M. Haring kan uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

J.E.M. Haring kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op ons rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

J.E.M. Haring heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met de pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo wordt het gebruik van onze website gemakkelijker voor u. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Op de website MarjaHaring.nl maken wij geen gebruik van cookies die persoonsgegevens verzamelen.

Social media

De social media buttons op deze website bevatten geen cookies. Het zijn links naar de website van het betreffende platform (bijvoorbeeld) Facebook. Wanneer u van die link gebruik maakt, verlaat u onze website en komt u terecht bij (bijvoorbeeld) Facebook. Daar geldt het privacybeleid van het betreffende platform. Daar hebben wij geen invloed op en daar kunnen wij dus ook niet voor instaan.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

J.E.M. Haring bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Klantgegevens: 7 jaar (conform wetgeving fiscus)
  • Prospects: 2 jaar

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat J.E.M. Haring over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via ons e-mailadres kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door J.E.M.Haring, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. J.E.M. Haring zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan J.E.M. Haring of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

J.E.M. Haring neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met J.E.M. Haring via e-mail.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid tussentijds wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen op deze pagina. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop J.E.M. Haring omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via e-mail.