Geluidsschermen A12 ter hoogte van Leidschenveen 2004 (IGWR)

Voor de aanleg van de A12 was al een aannemer gecontracteerd voordat het exacte tracé was vastgesteld. Het ontwerp voor dit geluidsscherm is op basis van een visueel ruimtelijke analyse tot stand gekomen en stond al op de tekentafel voordat het route-ontwerp definitief was vastgesteld. Om hier flexibel op in te spelen is een  bouwdoos met onderdelen ontworpen waarmee op iedere situatie gereageerd kon worden. Groot voordeel hiervan is natuurlijk dat voor de ruimtelijke inpassing nauwelijks concessies nodig waren.

Bij dit ontwerp is de bouwdoos zodanig vormgegeven dat er aan de onderzijde geen stijlen meer zijn te zien. Daarmee lijkt het scherm geheel op glas te staan, hetgeen een heel bijzonder beeld oplevert.