COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT N322 2009 (DSL)

 

De Provincie Gelderland wilde tussen de bestaande Maas en Waalweg, gemeente Druten, en de Prins Willem Alexander brug bij Beneden Leeuwen een nieuw traject laten aanleggen voor de N322. Hiervoor gaf de provincie opdracht aan het Gelders Genootschap voor de benoeming van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit N322. Deze commissie  geeft vanuit ervaring en inzicht in het vakgebied een onafhankelijke visie op de ontwerpen die zijn voorgelegd door marktpartijen (A. BAM wegen BAM Civiel A-1,  B. MNO Vervat B-1, C. KWS INFRA/ Van Hattum en Blankevoort C-1,  D. Ballast Nedam/ Van Gelder D-1,  E. Dura Vermeer)

In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit N322 werden door het Gelders genootschap aangesteld: Prof. ir. E. Luiten, landschapsarchitect te Delft Mevr. ir. M. Haring, architect te Rotterdam W. Korvinus, beeldend kunstenaar te Arnhem Ir. Jan Wabeke, stedenbouwkundige, Gelders Genootschap

Door deze commissie is geschreven de ‘Beoordeling Ruimtelijke Kwaliteit N322, Motivering van de beoordeling van door de marktpartijen aangeboden voorlopige ontwerpen bij de Inschrijvingsfase N322, onderdeel Ruimtelijke Kwaliteit’. Bij de behandeling van vergunningaanvragen voor de N322 in de welstandscommissie wordt de secretaris van de CRK N322 geconsulteerd om vast te stellen of het plan conform eerdere afspraken is uitgewerkt.