OPENBARE BASIS SCHOOL TRIANGEL ROTTERDAM, 2002 (IGWR)

Op dezelfde plaats stond voorheen al de OBS Triangel. De nieuwe school is gebouwd op de bestaande fundering. In de plattegrond is veel ruimte buiten de lokalen om gecreëerd om  buitenschoolse activiteiten te ontplooien.