Ringvaartplasbrug Prinsenland Rotterdam 1996 (IGWR)

De Ringvaartplasbrug is een langzaam-verkeersbrug die de wijk Prinsenland met het metrostation verbindt. Omdat er een leidingtracé op ongeveer dezelfde locatie ligt, moest de draagconstructie asymmetrisch geplaatst worden. Marja Haring, die een fervent zeezeiler is, bedacht de asymmetrische pyloon die door middel van een drukstaaf (zaling) op zijn plaats gehouden wordt.

De te bouwen bruggen in de wijk Prinsenland in Rotterdam werd uitgegaan van eenzelfde constructief concept als de overige wijkbruggen in Prinsenland: twee stalen vakwerkliggers, die een stalen brugdek dragen. In het midden van de 100 m brede Ringvaartplas is op een betonnen pijler een 20 m hoge pyloon geplaatst, die zodanig voorover helt dat de top ervan precies boven het midden van het brugdek ligt. Vier eindtuien en een achterwaarts loodrecht op de brugas aangebrachte tui schoren de pyloon. Een dubbele giekconstructie bestaande uit twee drukschoren en een massieve trekstaaf brengen de trekkracht in de achterwaarts gerichte tui over naar de betonnen fundering.