ESTHETISCH ADVISEUR STUWCOMPLEXEN HAGESTEIN, AMERONGEN EN DRIEL 2018

Rijkswaterstaat beheert de rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een belangrijke rol. De stuwen zorgen voor voldoende (zoet)water in het rivierengebied en het IJsselmeer en voor een vlotte en veilige scheepvaart in de IJssel en de Nederrijn en Lek. Het stuwensemble bestaat uit drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek: bij Hagestein, Amerongen en Driel. Elk stuwcomplex bestaat uit een sluis, een stuw, een bedieningsgebouw en een vistrap.

De stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn na zo’n 50 jaar toe aan een grootschalige renovatie. In 2015 heeft Rijkswaterstaat de renovatie van het stuwensemble Nederrijn en Lek aan Siemens Nederland N.V. gegund. Siemens heeft vervolgens Marja Haring ingeschakeld als esthetisch adviseur. Zij heeft voor Siemens een integrale visie geschreven waar de uitgangspunten voor de esthetiek van de renovatie beschreven staan.

Voor de renovatie moest een bouwvergunning verkregen worden. Het stuwcomplex bij Hagestein is de oudste van de drie en heeft een monumentale status. Voor de renovatie werd een qualityteam in het leven geroepen waar vertegenwoordigers van de welstand van de betreffende gemeentes, Monumentenzorg en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd waren. Marja Haring heeft de integrale visie bij het Quality-team gepresenteerd waarop een bouwvergunning werd verkregen.