Warmtebuffer 2009 (IGWR)

Voor de stadsverwarming was een warmtebuffer nodig. Voor de locatie werd gedacht aan de Groene Kruisweg in Rotterdam Zuid. Marja Haring heeft een ontwerp gemaakt in de vorm van een hyperboloïde.